GURRAANDHALA 10,2019 Guraadhalaa 9/2/2019. Godina Qeleem Wallaaggaa Aanaa Gawwoo Qebeti kan argamuu hojeta Wajira Fayyiinnaansii kana ta’e Mammuudii Toloossaa gafa 7/2/2019 humna waraannaan wajira isaa keessaa Buttaamuun erga fudhaan hanga guyyaa haraatii dararaa guddaa irraan gaha kan jiraan ta’e iyyuu Accuont Facebook isaa humnan pasword isaa dirqisisuun ittii fayyaadamaa kan jiraan ta’uu hubataanii Uumanii Oromo fi Qe’eeroon Billiisumaa Oromoo facebook Mammuudii Tolleessaa ti yaada keessaa akka itti hin keenniin irraas hin fudhannee isiin hubachisan . Sababni isaa Bilbilaa Mammuudii Tolloossaati warana EPRDFtu fayyaadamaa jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s