Itti gaafatamni guutuu WBO Abbootti Gadaa Oromoof tahuu HD-ABO Obbo Dawud Ibsaa iraa deebi’uun mirkaneeysan. ======================= Feb.12/2019 Finfinnee-Oromiyaa HD-ABO Obbo Dawud Ibsaa itti gaafatamni guutuun WBO kan Abboottii Gadaa tahuu irra deebi’uun mirkaneeysee WBO Zooniilee gara-garaa keeysa jiran hundi isaanii ajaja Abbotti Gadaa fudhatuu kan qaban tahuu ajaja dhaabaa sirnaan dabarseefii jira. Akkuma beekkamuu koreen tikniikaa tan araaraa ABO fi ODP irratti hojjchaa jirtuu Ibsa Midealee biyyattiif kennaniin bakkoota 22tti bobbahuudhaan WBO mooraalee gara-garaatti galchuuf motummaa naannoo Oromiyaa waliin kan marii xumuratanii jiran tahuu ibsaniiti jiran. ABOn karaa nageeyaatiin Qabsaawuuf Qabsoo hidhannoo lagatee biyyatti galee waan taheef WBOn ajaja dhaabaa kana hujitti hiikuun mooraalee isaaf qophaawetti akka galuuf itti Aanaan HD ABO Obbo Araarsoo Biqilaa yeroo gara-garaatti WBOf waamicha godhuun isaa ni yaadatama. Haa tahuu malee motummaan naannoo Oromiyaa murtiilee Abbootti Gadaa kana hagam hujitti hiikuuf jiraatan jechuudhaan xinxaltootaa fi qorattoonni dhimma ABO fi ODP ija shskkiin kan laalaa jiran tahuun ni hubatama.#oromia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s